2023-12-09

Kallelse till årsmöte 2024

Laxbuggarnas styrelse välkomna alla medlemmar till Laxbuggarnas årsmöte 2024.

Datum: 9 mars 2024
Tid: Kl. 10:30
Plats: Klubblokalen

Fika serveras från kl. 09:30
För att planera fikat på bästa sätt önskar styrelsen att man anmäler sig till årsmötet.
Anmälan skickas till info@laxbuggarna.com (Skriv även med eventuell specialkost)
Det går självklart bra att komma även om man inte har anmält sig.

Årsmöteshandlingar 2024 kompletta med revisionsberättelse >> (pdf) 

Dagordningen för mötet hittar du här >> (pdf) 

Årsmöteshandlingar (ej klara ännu) >> (pdf)

Stadgar (2021 >> (pdf) 

Valberedningens förslag för 2024 >> (pdf)

Övriga dokument kommer att publiceras här och finnas tillgängliga i klubblokalen senast en vecka före mötet.

17§ Rösträtt samt yttrande-och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgift senast 1/7 föregående år och i övrigt avgifter som beslutats av styrelsen senast en månad efter sista förfallodag samt under mötesåret fyller lägst 14 år har rösträtt på mötet. Dessutom skall medlemsavgift för innevarande år vara betald senast årsmötesdagen.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande-och förslagsrätt på mötet.

Vi välkomnar även målsmän till våra yngre dansare att vara åhörare på årsmötet. Bli gärna medlem i föreningen för att ha yttrande- och förslagsrätt.
Bli medlem här! (Länk till bli medlem)

Kontaktuppgifter till Valberedningen hittar ni här >>

Kontakt med styrelsen: info@laxbuggarna.com