Att vara lagledare

Att vara lagledare är både ett spännande och roligt sett att uppleva en danstävling.

R-tävling
Oftast behövs inte en lagledare. Det kan dock vara bra att ha någon med sig som håller koll på nummerlappar, starttider och passar värdesaker.
Nummerlapparna ska även lämnas in efter att dansarna är färdiga.
Det kan vara en förälder, vän eller annan dansare som är med på tävlingen.
Någon som är på tävlingen behöver "pricka av" att Laxbuggarnas dansare är på plats. Detta sker ibland via papper, men numera oftast i vote4dance.com
Vem som helst kan skaffa en inloggning via sidan och pricka av dansarna för dagen.
Det känns oftast tryggt för dansarna att ha en lagledare på plats. Detta även om du skulle vara helt ny som lagledare.

N-tävling
På nationella (N) tävlingar krävs en lagledare som ansvarar för föreningens dansare under dagen.
På morgonen, innan sista avprickning, prickar lagledaren av föreningens dansare i vote4dance.com. Vem som helst kan skaffa en inloggning via sidan och pricka av dansarna.
Hämta ut ett kuvert vid ingången till hallen för dansarna. Där får du ett programblad samt alla nummerlappar för dagen. Du samlar även in nummerlapparna efter att dansarna är klara och lämnar in dessa.
Du deltar sedan på lagledarträffen innan tävlingens start. Här får du besked om eventuella ändringar i schemat och vidarbefodra detta till eventuella dansare som berörs.
Påminn gärna dansarna när det är dags att börja förbereda sig.
Det är endast du som lagledare som får kontakta funktionärerna i sekretariatet under tävlingen.

Det är viktigt att anmälda dansare till en nationell tävling hjälps åt att hitta en lagledare som kan följa med.

Ta gärna med föreningens första hjälpen väska till tävlingen. Detta även fast det brukar finnas sjukvårdsansvariga på plats.

Vid frågor:
Malin Johansson - 073-222 42 21 / Tävlingsansvarig / malin.c.johansson@halmstad.se