DANSKURSER & ANMÄLAN SDK LAXBUGGARNA

Bokningsvillkor för danskurserna

Beslutat av styrelsen 2020-11-24

Allmänna villkor:
- Åldersgränserna på danskurserna hänvisar till åldern dansaren fyller under året.
- Alla förfallna fakturor inkl. eventuell medlemsavgift skall vara betalda och registrerade för att kunna bokningen ska handläggas. Det är medlemmens/målsmans ansvar att uppdatera föreningen med aktuell mejladress. Kolla även skräpkorgen om du saknar bokningsbekräftelse/faktura/kvitto.
- Alla kölistor nollställs inför varje kursstart.
- Om en dansare önskar byta dansgren eller anmäla sig till ytterligare en dansgren har hon/han inte förtur.
- Dansaren har förtur till just den gruppen man har deltagit i terminen innan. Ex. Dansare som har deltagit i Dans & Lek 4-5år grupp 1 har inte företräde till grupp 2.
- Avbokning av danskurser sker genom mejl till info@laxbuggarna.com
- Att utebli från danskurs räknas inte som en avbokning.
- Avbokning av danskurs skall göras 48h innan tredje tillfället om kursen är minst 13 ggr. Om kursen är färre gånger ska avbokning göras 48h innan andra tillfället.

Tillfälliga anpassningar av bokningsreglerna under coronapandemin:
- Alla pardanser tar endast emot paranmälan. Inga partnerbyten sker under träningarna.
- Varje enskilt danspar får endast anmäla sig till en stegkurs i bugg.
- Varje enskilt danspar får endast gå en parträningskurs i bugg vuxen.
- Dansare med förtur kan bli utan plats i gruppen om styrelsen anser att antalet måste minskas. Övriga anpassningar finns på vår hemsida, www.laxbuggarna.com Om en danskurs/workshop/utbildning måste avbrytas p.g.a. en pandemi kan styrelsen välja att inte återbetala någon del av avgiften. En betald medlemsavgift återbetalas aldrig. Se även Force Majeure sist i villkoren.

Gruppdanser:
- Dansare som har deltagit föregående termin har företräde vid anmälan under de första 24h när anmälan öppnar.
- Alla dansare kan anmäla sig när anmälan öppnar. Antagningsbesked till nya dansare kommer först efter 24h när förturen har gått ut. Antagningsbesked för steg 1-kurser kan komma tidigare.

Vid byte av åldersgrupp:
- Vid byte av kalenderår byter några dansare åldersgrupp. Har dansaren deltagit under föregående termin har hon/han företräde till aktuell danskurs i samma dansgren. Ex. Lisa 10 år har deltagit i Showdans 8-10 år under höstterminen 2020. Vid nästa anmälan avser Lisa att delta i Showdans 11-12 år. Hon har då företräde till denna grupp då hon fyller 11 år under 2021

Undantag
- Dansare som har deltagit i Dans & Lek 6-7 år under höstterminen och fyller 8 år under nästa år har förtur i mån av plats de första 24h när anmälan öppnar till alla våra gruppdanser.

Pardanser:
- Vi eftersträvar en jämn fördelning av förare och följare i våra pardanser.
- Vid byte av danspartner har dansparet inte företräde. Detta gäller även om båda dansarna har dansat i samma grupp föregående termin.
- Danspar/trios som har deltagit föregående termin har företräde vid anmälan under de första 24h när anmälan öppnar.
- Alla dansare kan anmäla sig när anmälan öppnar. Antagningsbesked till nya dansare kommer först efter 24h när förturen har gått ut. Antagningsbesked för steg 1-kurser kan komma tidigare.

Barn & Ungdom
- Paranmälan, en förare och en följare, går före en eventuell kö och ger plats i gruppen.

Vuxen Steg 1-4
- Dansare/danspar som har deltagit föregående termin har företräde vid anmälan under de första 24h när anmälan öppnar. Vi eftersträvar dock fortfarande en jämn fördelning av förare och följare. Därför kan dansare i dessa grupper fortfarande få en köplats trots tidigare deltagande.
- Paranmälan till steg 1, 2, 3 & 4 går före en eventuell kö och ger plats i gruppen. Paranmälan kan nekas om kursen är fullbokad. Paret kommer då att placeras i kölistan.
- Vid paranmälan till en fullbokad grupp med kö för både förare och följare kommer paranmälan hamna i turordning efter tidigare anmälda förare och följare.

Vuxen Parträning
- I Bugg vuxen parträning gäller endast paranmälan.
- Danspar som har deltagit i Bugg vuxen parträning – grupp 1 har inte företräde till grupp 2 eller 3 och likadant tvärt om.

Tävlingsgrupper
- Danspar/trios som har deltagit föregående termin har företräde vid anmälan under de första 24h när anmälan öppnar.
- För att anmäla sig till en av föreningarnas tävlingsgrupper ska paret/trion även delta på minst 1 tävling/termin. Föreningens klubbmästerskap räknas ej.
- Vid anmälan till en tävlingsgrupp skickar föreningens tävlingsansvarig även in en ansökan om licens till Svenska Danssportförbundet. Tävlar du för en annan förening ber vi dig meddela detta vid anmälan till danskursen. Dansaren betalar licenskostnaden.
- Dansparet behöver inte tävla för SDK Laxbuggarna för att delta i föreningens tävlingsträning. Medlemskap och träningsavgift måste dock betalas av alla deltagare.

Undantag
Ibland händer saker som vi inte kan förutse och som vi måste ta hänsyn till. Därför kan ovanstående regler bortses vid enstaka tillfällen. (Sjukdom, jobb eller flytt är inte särskilda anledningar) För att detta ska göras krävs en skriftlig förfrågan från deltagaren/målsman till styrelsen som vid kommande styrelsemöte avslår eller godkänner. Förfrågan skickas till info@laxbuggarna.com

Force Majeure:
Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal.

Vid omständigheter som SDK Laxbuggarna ej kan råda över kan styrelsen besluta att ställa in bokad kursverksamhet utan återbetalning av tränings- och kursavgifter. Dessa omständigheter innefattar krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.